49541 - Η οικονομία

Ν. Λυγερός

Η οικονομία
είναι μια μορφή
σταθεροποίησης
κατά συνέπεια
άμα αλλάζει
παντού
με τον ίδιο τρόπο
δεν προκαλεί
προβλήματα
διότι
αυτά
εμφανίζονται
με τις διαφορές
που προκαλούν
αλλαγές
με γρήγορους
ρυθμούς.