49543 - Είναι ασύμμετρη απειλή

Ν. Λυγερός

Είναι ασύμμετρη απειλή
η πανδημία
και χρειάζεται
υψηλή στρατηγική
γιατί
ο αγώνας
είναι ολικός
απλώς
πρέπει
οι εφαρμογές
των μέτρων
σε τακτικό
επίπεδο
να λειτουργήσουν
γιατί είναι
ο μόνος
τρόπος
να σωθούν
οι αθώοι.