49546 - Ο μεσαιωνικός κήπος

Ν. Λυγερός

Ο μεσαιωνικός κήπος
είχε
τα δικά του
μυστικά,
που πρέπει
ν’ ανακαλύψεις
σιγά σιγά
γιατί
δεν πρέπει
να χαλάσεις
την ευαισθησία
με τα βήματα
του άγνωστου
που δεν ξέρει
που βρίσκεται
γιατί
δεν ανήκει
στην ίδια
εποχή.