49548 - Το κείμενο

Ν. Λυγερός

Το κείμενο
επηρεάζει
αυτό
που κάνουμε
και αυτό
που κάνουμε
επηρεάζει
το κείμενο
έτσι
υπάρχει
αλληλοεπίδραση
και δεν μπορείς
να διαχωρίσεις
την πραγματικότητα
από το έργο
γιατί
αποτελούν
το ίδιο
κράμα.