4955 - Η επανάσταση της προοπτικής

Ν. Λυγερός

Μετάφραση από τα γαλλικά: Κάτια Ρωσσίδου

Η επανάσταση της προοπτικής

δεν ήταν απλώς

καλλιτεχνική.

Δίνοντας διαστάσεις στους πίνακες

πρόσφερε στον άνθρωπο

την οπτική του παρατηρητή.

Έτσι, ένα σκεφτόμενο ον

μπορούσε πλέον να εξετάσει τον κόσμο

και να δείξει τις λεπτομέρειες της ζωής.

Δίχως αυτή την ανθρώπινη επανάσταση,

η ανθρωπότητα θα παρέμενε τυφλή

μέσα στην εξέταση του ιερού.