49550 - Από τη στιγμή

Ν. Λυγερός

Από τη στιγμή
που η ψυχή
ζει
έξω
από το σώμα
μόνο
όταν
ξεχειλίζει
η σκέψη σου
μπορεί
ν’ αγγίξει
την ουσία
που λειτουργεί
καταλυτικά
για την απελευθέρωση
του πνεύματος
που βλέπει
επιτέλους
το όλο.