49553 - Το μικρό Έθνος

Ν. Λυγερός

Ευαγγελία: Αφού ζει στον ΙΔ’ αιώνα ο Σωτήρης γιατί μιλά για έθνος;
Παύλος: Δεν αναφέρεται βέβαια στην έννοια της Ιταλίας, αφού είναι κατά πολύ μεταγενέστερη…
Ευαγγελία: Τότε για ποιο πράγμα μιλά;
Παύλος: Για την έννοια του Έθνους στις δικές του διαστάσεις.
Ευαγγελία: Εννοείς με την έννοια των Αθηναίων στην Αρχαιότητα;
Παύλος: Είναι το ανάλογο με την Πόλη.
Ευαγγελία: Δεν είναι μόνο η γειτονιά ούτε η κοινωνία, είναι όλοι αυτοί που του μοιάζουν και του έμοιαζαν στο παρελθόν.
Παύλος: Βασίζεται στην έννοια της συνέχειας για να μιλήσει για το Έθνος.
Ευαγγελία: Έτσι καταφέρνει να μιλά για αυτό που ξέρουμε, χωρίς να υπάρχει ακριβώς στην εποχή του.
Παύλος: Ήταν απλώς διαφορετικά τα μεγέθη αλλά η ουσία της έννοιας είχε ήδη νόημα.
Ευαγγελία: Μα μπορεί να μιλά για ένα μικρό Έθνος;
Παύλος: Το Έθνος έχει νόημα εντός του Χρόνου, δεν έχει σημασία η έκτασή του εντός του χώρου.
Ευαγγελία: Κι όσοι μας λένε ότι ταυτίζεται με το κράτος;
Παύλος: Απλώς το εκφυλίζουν. Το Έθνος δεν περιορίζεται με την έννοια του κράτους. Το  Έθνος δεν είναι θεσμός.
Ευαγγελία: Είναι κομμάτι της Ιστορίας.
Παύλος: Και σε αυτό αναφέρεται ο Σωτήρης.
Ευαγγελία: Μάλλον το πήρα κυριολεκτικά λοιπόν.
Παύλος: Έκανες μια προβολή.
Ευαγγελία: Το βλέπω τώρα.
Παύλος: Έπρεπε να σου το πω από την αρχή.
Ευαγγελία: Όχι, αλλιώς δεν θα είχαμε αυτή τη συζήτηση.