49555 - Είναι και οι νεκροί

Ν. Λυγερός

Είναι και οι νεκροί
το μεγαλύτερο
κόστος
της πανδημίας
και όχι τα κρούσματα
γιατί
αυτά
αντιπροσωπεύουν
και τους ανθρώπους
που θα επανέλθουν
μετά τη θεραπεία
γι’ αυτό
μη σπαταλάς
χρόνο
πρόσεχε
την ουσία
της ζωής.