49556 - Υπάρχει

Ν. Λυγερός

Υπάρχει
γνήσια
συμπαράσταση
ακόμα
κι όταν
δεν έχεις
πρόσβαση
στον άλλον
λόγω
απομόνωσης
αλλά
δεν πρέπει
να ξεχάσεις
κανένα
δικό σου
πίσω σου
γιατί
υπάρχει
ανάγκη.