49556 - Υπάρχει

Ν. Λυγερός

Υπάρχει
γνήσια
συμπαράσταση
ακόμα
κι όταν
δεν έχεις
πρόσβαση
στον άλλον
λόγω
απομόνωσης
αλλά
δεν πρέπει
να ξεχάσεις
κανένα
δικό σου
πίσω σου
γιατί
υπάρχει
ανάγκη.

Close Menu