4956 - Αυτές οι κινήσεις που μιλούσαν

Ν. Λυγερός

Μετάφραση από τα γαλλικά: Κάτια Ρωσσίδου

Πόσοι ακόμα θα μπορούσαν

να διαβάσουν αυτές τις κινήσεις που μιλούσαν

μέσα από τους πίνακες του Δασκάλου;

Διότι δεν υπήρχε μόνο

η γλώσσα του σώματος μα κι αυτή της σκέψης

που κανείς πριν τον Leonardo da Vinci

δεν τολμούσε να την αφήσει να εκφραστεί

μέσα στη σιωπή της ζωγραφικής.

Η απάντηση ήταν απλή,

μόνο ποιος ήθελε πραγματικά να την ακούσει

χωρίς να συνειδητοποιήσει τη σπανιότητα της;