49567 - Το Έθνος

Ν. Λυγερός

Το Έθνος
εντάσσεται
στον Χρόνο
και γι’ αυτό
δεν είναι
τόσο εφήμερο
όσο
τα κράτη
έτσι
δεν πρέπει
να μπερδεύεις
αυτές
τις έννοιες
ειδικά
όταν μερικοί
θέλουν
να επιβάλλουν
βάρβαρες
ιδεολογίες.