49568 - Επειδή ο Δάσκαλος

Ν. Λυγερός

Επειδή ο Δάσκαλος
σ’ αγαπά
σε έβαλε
μέσα
στο κείμενο
για να ζήσει
ο διάλογος
της εξήγησης
για το βάθος
της ιστορίας
που βυθίζεται
εντός
των αιώνων
πάνω
σε έννοιες
διαχρονικές
που έγιναν
αξίες.