49572 - Τώρα ξέρουμε

Ν. Λυγερός

Τώρα ξέρουμε
ότι ο κορωνοϊός
ακολουθεί
το γεωμετρικό
σχήμα
του εικοσάεδρου
λόγω
της κατηγορίας
στην οποία
ανήκει
και βλέπουμε
σιγά σιγά
όλο και περισσότερα
από τα χαρακτηριστικά
έτσι ώστε
να τον αντιμετωπίσουμε
και σε αυτό
το επίπεδο.

Close Menu