49573 - Να αντιστέκεσαι

Ν. Λυγερός

Να αντιστέκεσαι
στην προπαγάνδα
αυτή την περίοδο
γιατί πολλοί
θα ήθελαν
να μην ασχολούμαστε
με εθνικά θέματα
ενώ αυτά είναι
σε εξέλιξη
διότι προτιμούν
να τα θεωρούμε
τελειωμένα
για να μην επηρεάζουμε
τις καταστάσεις
ενώ αυτές
παραμένουν
ουσίες
λόγω δυναμικής.

Close Menu