49576 - Η αποτελεσματικότητα

Ν. Λυγερός

Η αποτελεσματικότητα
της αντιμετώπισης
της πανδημίας
προέρχεται
από τη συμβολή
του καθενός
αφού
είμαστε
όλοι υπεύθυνοι
για τη διαχείριση
αυτής της κρίσης
και ο λόγος
είναι απλός:
είμαστε
εκ φύσης
όλοι
στο μέτωπο.