49578 - Όλο και πιο πολλές

Ν. Λυγερός

Όλο και πιο πολλές
είναι οι χώρες
που παρακολουθούν
το Διαδικτυακό
Θέατρο
γιατί κατάλαβαν
οι άνθρωποι
ότι πρόκειται
για σημείο
αντίστασης
που δίνει
δύναμη
στον καθένα
όσο μακριά
κι αν είναι
ο ένας
από τον άλλο
διότι η ουσία
είναι πάντα
οι ανθρώπινες σχέσεις.