49580 - Υπάρχει ανάγκη

Ν. Λυγερός

Υπάρχει ανάγκη
για σωστή
πληροφόρηση
αυτήν την περίοδο
γιατί ο καθένας
νιώθει ευάλωτος
όταν δεν ξέρει
τι γίνεται
ακριβώς
και γι΄ αυτό
ο ρόλος μας
είναι
ακόμα
πιο σημαντικός
διότι
υπάρχει
το θέμα
της ευθύνης.