49582 - Στη στρατηγική

Ν. Λυγερός

Στη στρατηγική
δεν εξετάζουμε
τόσο πολύ
το πλήθος
των κρουσμάτων
διότι ο αριθμός
είναι συχνά
πλασματικός
αλλά τους νεκρούς
κι εκεί
βλέπουμε
την αποτελεσματικότητα
των μέτρων
που επιλέγει
η στρατηγική
ιατρική
για να προστατέψει
τον λαό.