49583 - Η οικονομία

Ν. Λυγερός

Η οικονομία
έχει
μια τάση
να κάνει
ανακατανομή
όταν υπάρχει
κρίση
απλώς
πρέπει
να προσέχουμε
τις διαφορές
που προκαλούν
εκθετικές
διαφορές
γιατί
τότε
ξεφεύγουμε
από το πλαίσιο
της ισορροπίας.