49585 - Κάθε e-μάθημα

Ν. Λυγερός

Κάθε e-μάθημα
είναι διαφορετικό
γιατί κάθε μαθητής
είναι διαφορετικός
έτσι πρέπει
να υπάρχει
ενδιαφέρον
για τον καθένα
έτσι
η Διδασκαλία
δεν περιορίζεται
μόνο
σε έναν τομέα
και ανοίγεται
για να αγκαλιάσει
κάθε μαθητή
που θέλει
να εξελιχθεί.