49595 - Μέσω του θεάτρου

Ν. Λυγερός

Μέσω του θεάτρου
διδάσκουμε
τη ζωή
κι αν
ο τρόπος
είναι
τεχνητός
είναι
μόνο
για να αναλύσει
πιο βαθιά
το φυσικό
και να δει
τη διαφορά
μεταξύ
ύπαρξης
και ζωής.