49635 - Με βιωματικά

Ν. Λυγερός

Με βιωματικά
παραδείγματα
το μάθημα
γίνεται
πιο ζωντανό
ακόμα
και τώρα
έτσι
ο μικρός
μαθητής
χαίρεται
εντός
της δυσκολίας
και αποκτά
φωτεινή
μνήμη
που ξεπερνά
τα όρια.