49673 - Από την αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
έπρεπε
να απαγορεύσουν
τις πτήσεις
με ανταπόκριση
αφού
η αρχική
αναχώρηση
ήταν
από την Κίνα.
Τουλάχιστον
όταν το έμαθαν
αφού
στην αρχή
υπήρχε
κρατικό
ψέμα.