49674 - Ενώ στις ασθένειες

Ν. Λυγερός

Ενώ στις ασθένειες
εξετάζουμε
πάντα
τα ποσοστά
στη στρατηγική
μελετούμε
αποκλειστικά
τον θάνατο
και τη ζωή
διότι
ξέρουμε
ποια
είναι
η ουσία
για τη συνέχεια
της Ανθρωπότητας
πέρα
κάθε πανδημίας.