49685 - Ο μεγαλύτερος πόλεμος

Ν. Λυγερός

Ο μεγαλύτερος πόλεμος
ήταν
ο εκατονταετής
πράγμα
που σημαίνει
ότι η μονάδα
παραμένει
το έτος
αλλά
για τη χρονοστρατηγική
χρειάζεται
ο αιώνας
για να φανεί
η ισχύ της
και το βάθος
που έχει
για να εξηγήσει
τα γεγονότα.