49688 - Η ζωή

Ν. Λυγερός

Η ζωή
είναι
η καλύτερη
σκακιέρα
και το καλύτερο
goban
πάνω
στο οποίο
μπορείς
να παίξεις
όχι μόνο
κινήσεις
αλλά
πράξεις
που δημιουργούν
άλλα
δεδομένα.