49706 - Ο συνάδελφος

Ν. Λυγερός

Ο συνάδελφος
της καθηγήτριας
του τσέλου
έχασε
τον πατέρα του
αλλά
είναι
μερικοί
καθυστερημένοι
που θεωρούν
ευλογία
αυτήν
την πανδημία,
φαντάζομαι
πως
θα το εξηγήσουν
στον συνάδελφο
που δεν το κατάλαβε.