49717 - Η έννοια της ενσωμάτωσης

Ν. Λυγερός

Η έννοια της ενσωμάτωσης
την έχουμε
βαθιά
μέσα μας
επειδή
αγαπούμε
τους ανθρώπους
δεχόμαστε
κάθε
παραγγελία
και απαίτηση
για να χαίρονται
και να διαδίδουν
τη χαρά τους
σε άλλους
ανθρώπους
μέσω
διάδοσης.