49718 - Στην Ιταλία

Ν. Λυγερός

Στην Ιταλία
υπάρχουν
άνθρωποι
που πεθαίνουν
μόνοι τους
και
σίγουρα
θα έχουν
την εντύπωση
ότι τους
έχουν
εγκαταλείψει
οι δικοί τους
γι’ αυτό
θα έπρεπε
οι γιατροί
να είναι
πιο ανθρώπινοι.