49719 - Ιατρική ++

Ν. Λυγερός

Μέσω
της στρατηγικής
Ιατρικής
που είναι
πιο ανθρώπινη
λόγω
βιοηθικής
μπορείς
να βοηθήσεις
πραγματικά
και σε ανθρώπινο
επίπεδο
κι όχι
μόνο
τις μεγάλες
δομές
της Ανθρωπότητας.