49730 - Η στρατηγική

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική
εμφανίζεται
ακόμα
και στην παραγωγή
των μασκών
για την προστασία
των ιατρικών δομών
διότι είναι πια
ευάλωτες
λόγω έλλειψης
θεμελιακής
προφύλαξης
στο μέτωπο.
Ας μην ξεχνούμε
και αυτούς
που νόμιζαν
ότι δεν θα είχαν
ανάγκη
προστασίας
γιατί τώρα
όλα άλλαξαν.