49731 - Η δημιουργική απασχόληση

Ν. Λυγερός

Η δημιουργική απασχόληση
παράγει
φωτεινή
μνήμη
για το επόμενο
στάδιο
επειδή
από τώρα
πρέπει
να σκεφτούμε
το μέλλον
γιατί
αυτό
θα μας βοηθήσει
ακόμα
και αυτή
τη στιγμή.