49733 - Ακόμα και στη Νέα Υόρκη

Ν. Λυγερός

Ακόμα και στη Νέα Υόρκη
εμφανίστηκε
τεχνητά
νέα
νοσοκομειακή
δομή
εντός
του κεντρικού
πάρκου
για να υποστηρίξει
το μέτωπο
το κλασικό
της ιατρικής
που έχει
υπερβεί
τα τελευταία
όρια του.