49746 - Αν ο κορωνοϊός

Ν. Λυγερός

Αν ο κορωνοϊός
χτυπήσει
ακόμα
πιο σοβαρά
την Κωνσταντινούπολη
μην ξαφνιαστείς
αν ο δικτάτορας
δεν προστατέψει
τους κατοίκους
με τρόπο
αποτελεσματικό
διότι
δεν βρίσκονται
εκεί
οι ψηφοφόροι
αλλά
στο κέντρο
της Τουρκίας.