49750 - Ο Φάρος

Ν. Λυγερός

Ο Φάρος
εκπέμπει
για όλα
τα καράβια
που μπορεί
να κινδυνεύουν
αλλά
φαντάσου
ότι
όταν βλέπει
ένα
σε φάση
κρίσης
τότε
το φωτίζει
ειδικά
μέχρι
να σωθεί.