49751 - Η ικανότητα

Ν. Λυγερός

Η ικανότητα
να πονάς
για τα θύματα
που ανήκουν
σε άλλον
αιώνα
προέρχεται
από τη σκέψη
του Χαμαιλέοντα
που διασχίζει
τον Χρόνο
για να βοηθήσει
την Ανθρωπότητα
σε όποιο
σημείο
χρειάζεται
του Χωροχρόνου.