49753 - Η Ιταλία

Ν. Λυγερός

Η Ιταλία
ξεπέρασε
επιτέλους
την κορυφή
του κύματος
κι αυτό
είναι
το αποτέλεσμα
της εφαρμογής
της στρατηγικής
των μέτρων
απομόνωσης
και γι’ αυτόν
τον λόγο
είμαστε
για πρώτη φορά
χαρούμενοι
για τους Ιταλούς.