49754 - Είναι καλό

Ν. Λυγερός

Είναι καλό
να ξεκινήσουμε
να παράγουμε
αναγκαίο
ιατρικό
υλικό
για να αντιμετωπίσουμε
όλο
και πιο αποτελεσματικά
αυτήν
την πανδημία
ακόμα
και σε πρακτικό
επίπεδο
για όσους
είναι
στο μέτωπο
στα νοσοκομεία.