49763 -  Ιωάννης

Ν. Λυγερός

Και τώρα τι να πω;
Τίποτα δεν είναι όπως το είχα υπολογίσει.
Η βαθύτητα είναι πιο βαθιά.
Και η Χρονοστρατηγική αγγίζει τους αιώνες.
Η πολυκυκλικότητα δεν είναι πια
μία αφαιρετική έννοια
αλλά η πραγματικότητα που ζούμε.
Είμαστε πάνω σε μια γέφυρα
που αγγίζει ταυτόχωρα δύο αιώνες.
Κι έτσι κατάλαβα ότι δεν είμαστε εμείς
το σημείο αναφοράς
αλλά η Ανθρωπότητα και τίποτα λιγότερο.
Πώς δεν το είχα αντιληφθεί πριν.
Το είναι μας ήταν εγωιστικό
και η δράση μας τσιγκούνικη.
Τώρα νιώθουμε το μεγαλείο
του έργου του Χρόνου
για την Ανθρωπότητα.
Μέσα στο σπίτι
είδα το Σύμπαν μας.