49769 - Στην αρχή

Ν. Λυγερός

Στην αρχή
ο καθένας
έβλεπε
μόνο
το χώρο του
αλλά
τώρα
έχει
αρχίσει
ο συντονισμός
σε ευρωπαϊκό
επίπεδο
για να υπάρχει
συνέχεια
και όχι
μόνο
συνεργασία
γιατί αυτή
δεν επαρκεί.