49771 - Ο συντονισμός

Ν. Λυγερός

Ο συντονισμός
των κινήσεων
υπάρχει
γιατί
πολύ απλά
κάθε λαός
υποφέρει
πια
με αυτήν
την πανδημία.
Το θέμα
τώρα
είναι
αν εσύ
θα συμμετέχεις
σε αυτό
το στάδιο
του αγώνα.