49780 - Αν σκέφτεστε

Ν. Λυγερός

Αν σκέφτεστε
χρονικά
τότε
ακόμα
και σε κλειστό
χώρο
βρίσκεις
διέξοδο
σε άλλη
διάσταση
έτσι
θα ανακαλύψετε
τα βιβλία
που είναι
συμπυκνωμένος
Χρόνος
σε μικρό
χώρο.