49789 - Το πρώτο αποτέλεσμα 

Ν. Λυγερός

Το πρώτο αποτέλεσμα
που πρέπει
να επιδιώκουμε
είναι
να είμαστε
ζωντανοί
μετά
να είμαστε
ψυχικά
καλά
έτσι
να αντέξουμε
την περίοδο
του εγκλεισμού
και για τα οικονομικά
θα τα βρούμε
στην πορεία
μέσω
της ενέργειας.