49791 - Θεωρούμε

Ν. Λυγερός

Θεωρούμε
αρχικά
ότι ο κόσμος
είναι αποκλειστικά
έξω
και ξεχνούμε
πόσο
πλούσιος
είναι
ο εσωτερικός μας
κόσμος.
Αυτό
μπορούμε
να το δούμε
έμπρακτα
στο σπίτι μας
αυτήν
την περίοδο
της πανδημίας.