49793 - Το κωμικό

Ν. Λυγερός

Το κωμικό
στοιχείο
είναι
πάντα
βοηθητικό
σε κλειστό
χώρο
αφού
το χιούμορ
επιτρέπει
στο μυαλό
να χαρεί
και να ξεφύγει
από τις συνθήκες
που βρίσκεται
γιατί
ερμηνεύει
διαφορετικά
την κατάσταση.