49840 - Υπάρχουν άτομα

Ν. Λυγερός

Υπάρχουν άτομα
που είναι
τόσο κομματόσκυλα
που πιστεύουν
ότι το κόμμα τους
δεν μπορεί
να μολυνθεί
από την πανδημία
και γι’ αυτό
δεν κάνουν
απολύτως τίποτα
για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού.