49850 - Μέσα στην πανδημία

Ν. Λυγερός

Μέσα στην πανδημία
φαίνεται
πιο ξεκάθαρα
ότι το τουρκικό σύστημα
δεν δίνει σημασία
στην Κωνσταντινούπολη
γιατί δεν τη θεωρεί
αρκετά τουρκική
για το πνεύμα της
αυτό να το θυμάσαι
για τη συνέχεια
του αγώνα
της απελευθέρωσης.