49853 - Η αγάπη

Ν. Λυγερός

Η αγάπη
του Χιλιόχρονου
διασχίζει
τους αιώνες
για όσους
έχουν ανάγκη
και δεν μπορούν
να ζητήσουν
βοήθεια
σε τέτοιο
βάθος
Χρόνου
λόγω
εγκλωβισμού.