49865 - Το πρώτο πράγμα

Ν. Λυγερός

Το πρώτο πράγμα
που θέλει
μια πίστη
είναι
να σώζει
τους αθώους
κι αν είσαι
έτοιμος
να τους θυσιάσεις
τότε είσαι
δογματικός
που γίνεται
φανατικός
και τελικά
βάρβαρος.